Wewnętrzny "Regulamin Łowiska Ujazd" przypomnienie. Prosimy o zapoznanie się aby nie było niedomówień podczas kontroli.

UJAZD - regulamin wewnętrzny łowiska.

Z dniem 25.05.2010 roku
Wprowadza się na zbiorniku „Ujazd" w Ujeździe wewnętrzny regulamin połowu ryb.
1.   Ustala się wymiary ochronne dla gatunków:

·        Karp do 35cm i pow. 55cm

·        Szczupak do 60cm

·        Amur do 40cm i pow.65cm

·        Lin do 25cm i pow.40cm

2.   Ustala się limity ilościowe na nast. gatunki ryb:

·        Karp, Amur, Lin - jedna sztuka łącznie na dobę

·        Szczupak - jedna sztuka łącznie na dobę

Pozostałe gatunki ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb

3.   Ustalenia co do sposobu wędkowania  oraz okresów ochronnych reguluje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

Powyższy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Okręgu Opole na posiedzeniu w dniu 24.05.2010 roku i obowiązuje wszystkich wędkarzy  zrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim.